Newsletter

gå medisamhället

Prenumerera

Förbeställ din Angell för endast 269 €

BLACK
SILVER

Förbeställ din Angell /S för endast 269 €

SILVER
GREEN
BLACK

Villkor och regler vid förbeställning

Mellan:

Företaget Zebra, ett franskt förenklat aktiebolag med ett kapital på 584 982,00 euro, med säte på 1 rue François 1er, registrerat i handels- och företagsregistret (RCS) i Paris, Frankrike med nr. 877 821 116 , vars företag producerar och säljer “Angell” e-cykeln

Och

Kunden, en fysisk eller juridisk person som har förbeställt en Angell e-cykel

Det avtalas härmed följande

  1. Kunden, genom att fylla i förbeställningsformuläret online på webbplatsen www.angell.bike och genom att betala förebeställningsavgiften, har rätt att placeras på väntelistan för beställningen av en Angell e-cykel som ska finnas klar för leverans sommeren 2020.
  2. Kunden kan avboka sin förbeställning när som helst, antingen genom att logga in på sitt personliga konto på webbplatsen eller genom att kontakta hello@angell.bike – Företaget kommer att återbetala kunden inom tio dagar efter mottagande av avbeställningen.
  3. Företaget är på inget sätt skyldigt att sälja en e-cykel till kunden enligt nuvarande villkor och regler för förbeställning. När Angell e-cykel blir tillgänglig och om kunden inte avbokat sin förbeställning, kommer företaget att kontakta kunden för att erbjuda ett slutligt försäljningsavtal. Detta försäljningsavtal kommer att ingås i enlighet med efterföljande försäljningsvillkor och -regler.
  4. Om kunden samtycker till försäljningsavtalet, kommer förbeställningsavgiften att avräknas från e-cykelns slutliga inköpspris.
  5. Kunden bekräftar att hans/hennes bekräftelse av förbeställningen och betalning är personliga och kan inte överlåtas eller överföras utan företagets föregående samtycke.
  6. Detta villkor och regler för förbeställning styrs av fransk lag.